ងាយស្រួល! មុខងារថ្មីរបស់ iCloud អាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទេរទិន្នន័យទៅ Google Drive

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

ដើម្បីឱ្យការទាញយកទិន្នន័យដូចជារូបភាពនិងវីដេអូពី iCloud ទៅ Google Drive កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនោះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបន្ថែមមុខងារដែលអាចឱ្យលោកអ្នកផ្ទេរទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការជ្រើសរើសនៅលើប្រអប់រូបភាព ឬវីដេអូដែលលោកអ្នកចង់ផ្ទេរ។

How to Transfer iCloud to Google Drive? 4 Ways

ប្រើប្រាស់សេវាកម្មថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple ទាមទារឱ្យលោកអ្នកត្រូវតែបើកប្រើ two-factor authentication ហើយត្រូវមានទំហំទំនេរគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង Google Drive សម្រាប់ផ្ទេរទិន្នន័យ។ នៅពេលចង់ផ្ទេរទិន្នន័យ កម្មវិធីនឹងបង្ហាញពីទំហំរបស់ទិន្នន័យដែលនឹងត្រូវផ្ទេរ ហើយឱ្យយើងវាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់គណនី Google Drive ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរទិន្នន័យ។

Cloud Storage Face-off: iCloud vs Google Drive vs OneDrive vs Dropbox

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើរូបភាពដែលត្រូវបានកែ ហើយបានរក្សាទុកជាពីររូបភាពផ្សេងគ្នានោះ កម្មវិធីនឹងផ្ទេរតែរូបដែលបានកែចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ស៊ែរអាល់ប៊ុម (Shared albums) គឺមិនអាចផ្ទេរបានទេ។ ការផ្ទេរទិន្នន័យនេះត្រូវការរយៈពេលពី ៣ថ្ងៃទៅ ៧ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងផ្ទេរទិន្នន័យ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន៕

ប្រភព៖ Anti Cyber Crime Department

ងាយស្រួល! មុខងារថ្មីរបស់ iCloud អាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទេរទិន្នន័យទៅ Google Drive
3 Shares