មិនធ្លាប់មាន ករណីអ្នកឆ្លងច្រើនបែបនេះ!

Uncategorized
5 Shares

មុននេះក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៩នាក់ទៀត ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៨នាក់ អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

គិតត្រឹមរសៀល ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ១០៦០ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៥៣៨ នាក់ (+២១) និងអ្នកកំពុងព្យាបាល ៥២១ នាក់៕

No photo description available.


No photo description available.
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
មិនធ្លាប់មាន ករណីអ្នកឆ្លងច្រើនបែបនេះ!
5 Shares