រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបង្កើតភូមិថ្មីជិត ៤០ ក្នុងដែនដីខេត្តក្រចេះ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
18 Shares

ក្រចេះគឺជាខេត្តតូចមួយតែគួរឲ្យចាប់ចិត្ត សិ្ថតនៅប៉ែកឦសាននៃ រាជធានីភ្នំពេញ។ មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹនៅភាគខាងជើង មណ្ឌលគីរីនៅខាងកើត កំពង់ធំ និង កំពង់ចាមនៅខាងលិច ហើយត្បូងឃ្មុំ និងវៀតណាមនៅខាងត្បូង។

ភូមិថ្មីជិត៤០ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបង្កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ។ ដែលភូមថ្មីទាំងនោះនឹងត្រូវបង្កើតឡើង ជាមួយនឹងការកាត់ចេញពីភូមិផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាស ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

សូមសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបង្កើតភូមិថ្មីជិត ៤០ ក្នុងដែនដីខេត្តក្រចេះ
18 Shares