ថវិកា ៣ លានដុល្លារ ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង ចូលរួមជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការីករាលដាកូវីដ១៩

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
2.1K Shares

ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង គ្រុប បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា ៣ លានដុល្លារ ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីត-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង លែន បើកលក់គម្រោង ផាក លែន ៦A ដ៏អស្ចារ្យជាផ្លូវការ  និងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៨ភាគរយ - AMS Central

កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុន CHIPMONG ក៍បាន​បរិច្ចាគ ៣ លានដុល្លារ ជូនសម្ដេចតេជោ ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃផងដង។

ថវិកា ៣ លានដុល្លារ ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង ចូលរួមជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការីករាលដាកូវីដ១៩
2.1K Shares