ថវិកា ៣ លានដុល្លារ ឧកញ៉ា ថៃ ជាហួត ចូលរួមជាមួយសម្តេចតេជោ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
128 Shares

ក្រុមហ៊ុន ប៉េងហួត គ្រុប បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិការ ចំនួន ៣ លានដុល្លារ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ដែលបានរីករាលដាលចូលសហគមន៍ ។

BREAKING: មានការបរិច្ចាគថវិកា ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩  - Radio NRG89FM

សូមបញ្ជាក់ថា ឧកញ៉ា ថៃ ជាហួត ម្ចាស់បុរី ប៉េង ហួត កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៣លានដុល្លារ ជូនដល់សម្តេចតេជោ ដើម្បី
ទិញវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ មកចាក់ពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ។

ថវិកា ៣ លានដុល្លារ ឧកញ៉ា ថៃ ជាហួត ចូលរួមជាមួយសម្តេចតេជោ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩
128 Shares