ត្រឹមមួយព្រឹកឧកញ៉ាធំៗ​បរិច្ចាកថវិកាបាន​ជាង ១៦ លាន​ដុល្លារ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល គាំទ្រប្រយុទ្ធ​កូវីដ​

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
25 Shares

នៅថ្ងៃនេះសកម្មភាព​ការជួយ​បរិច្ចាក​ថិវកា​របស់​ឧកញ៉ាធំ​ៗបាន​ជាង ១៦ លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ចូលរួមជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​លើការ​ប្រយុទ្ធកូវីដ១៩។

ឧកញ៉ាធំៗទាំង​នោះមាន​៖

1/ អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុនព្រីនស៍ ហូល ឌីង គ្រុប ចំនួន​៣លានដុល្លារ
2/ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវ ម៉ៅ ចំណាន ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ចំនួន ៣លានដុល្លារ
3/ ឧកញ៉ា ឡេង ប្រុស បងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា និងលោកជំទាវ វ៉ន សុមេតា, លោកឧកញ៉ា ឡេង និមល និងលោកជំទាវ រឿន ស្រីពេជ្រ និងលោកជំទាវឧកញ៉ា ឡេង បញ្ចពណ៌ ប្រធានក្រុមហ៊ុន GSM Leng Navatra Cosmetics សរុបចំនួន ៣ ម៉ឺនដុល្លារ
4/ ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង ចំនួន ៣លានដុល្លារ
5/ ឧកញ៉ាចំនួន៣រូបរួមមាន ឧកញ៉ា អ៉ឹង ប៊ុនហ៊ូវ, ឧកញ៉ា លឹម រស់ និងឧកញ៉ា លឹម ប៊ុនសួរ  ចំនួន ១លានដុល្លារ
6/ អ្នកឧកញ៉ា ហុង ពីវ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មី​ចំនួន ៣ លានដុល្លារ
7/ អ្នក​ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ចំនួន ៣ លានដុល្លារ​
8/ ឧកញ៉ា ថោង សារ៉ាត់ និងលោកជំទាវ ទាវ ធីតា ចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារ

ត្រឹមមួយព្រឹកឧកញ៉ាធំៗ​បរិច្ចាកថវិកាបាន​ជាង ១៦ លាន​ដុល្លារ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល គាំទ្រប្រយុទ្ធ​កូវីដ​
25 Shares