ក្រោយផ្សព្វផ្សាយបំភ្នែការពិត សារព័ត៌មានអន​ឡាញ​ចំនួន ៣​ ត្រូវបាន ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចលុប​អាជ្ញាបណ្ណ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
10 Shares

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន បានសម្រេចលុប អាជ្ញាបណ្ណ សារព័ត៌មាន live-daily.com samprum-news.com និង warprum-news.com ក្រោយផ្សព្វផ្សាយបំភ្នែការពិត បង្កភាពច្របូកច្របល់ ចលាចលនៅក្នុងសង្គម ដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

ក្រោយផ្សព្វផ្សាយបំភ្នែការពិត សារព័ត៌មានអន​ឡាញ​ចំនួន ៣​ ត្រូវបាន ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចលុប​អាជ្ញាបណ្ណ
10 Shares