ប្អូននាយក្រូច អ្នកនាង ស្រីអ៊ីត តារាកំប្លែង CTN ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

កម្សាន្ត
10 Shares

តារាកំប្លែង អ្នកនាង ស្រីអ៊ីត ដែលជាតារាប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បានទទួលលទ្ធផល វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីនាងបានប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងតារាចម្រៀង វី ឌីណែត។ បច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងសណ្ឋាគារ Great Duke (អតីតសណ្ឋាគារអ៊ីនធើខន)។

ព័ត៌មានលម្អិតគេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍និងរាយការណ៍ជូននាពេលបន្ទាប់!

តារាកំប្លែង ស្រីអ៊ីត ធ្វើខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីសំណព្វ គម្រប់១៥ឆ្នាំ  យ៉ាងរីករាយយប់មិញ!
ប្អូននាយក្រូច អ្នកនាង ស្រីអ៊ីត តារាកំប្លែង CTN ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
10 Shares