មិនថមថយទេ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤១នាក់ទៀត ដែលជាករណីឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
71 Shares

តាមរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤១នាក់ទៀត ដែលជាករណីឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភះ។

No photo description available.
No photo description available.
May be an image of text
No photo description available.
May be an image of text
May be an image of text
មិនថមថយទេ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤១នាក់ទៀត ដែលជាករណីឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍
71 Shares