ដំណឹងល្អ! ក្រសួងប្រកាសមានអ្នកជាសះស្បើយច្រើននៅព្រឹកនេះ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
17 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨៣នាក់ និងមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២០នាក់ទៀត ដែលករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ ១៨នាក់ ព្រមទាំងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់ផងដែរ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣២៥ នាក់ ជាសះស្បើយ ៧៣០ នាក់ កំពុងព្យាបាល ៥៩២ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ០១ នាក់ ដែលជាបុរសជនជាតិខ្មែរ៕

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងប្រកាសមានអ្នកជាសះស្បើយច្រើននៅព្រឹកនេះ
17 Shares