អ្នកគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កហើយទៅចម្លងកូវីដ-១៩ដល់អ្នកដទៃនឹងជាប់គុកអតិបរមាដល់៣ឆ្នាំ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
47 Shares

ផ្អែកតាមមាត្រា៧ នៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា៖

«អំពើគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍តាមការកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យ។

ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធធនាគារពី ៦ខែ ទៅ ៣ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ២.០០០.០០០រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០រៀល កាលបើអំពើខាងលើនេះបានបណ្ដាឡឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ។     

អ្នកគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កហើយទៅចម្លងកូវីដ-១៩ដល់អ្នកដទៃនឹងជាប់គុកអតិបរមាដល់៣ឆ្នាំ
47 Shares