កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មី ១០៥ នាក់ ខេត្តកណ្តាលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
143 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស​រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ១០៥ នាក់ទៀតនៅព្រឹកនេះ។ ដោយឡែក​ខេត្តកណ្តាលរកឃើញអ្នក​ឆ្លង ៦៤ នាក់ គឺ​ស្ថិតនៅ​ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ​ខេត្តកណ្តាល។

ខេត្តក្រុងទាំង ៥ ដែលរកឃើញអ្នក​ឆ្លងកូវីដ ១៩ គិតត្រឹមព្រឹកម៉ោង ០៧ ០០ នេះមាន​៖

-ខេត្តកណ្តាល ៦៤ នាក់
-ភ្នំពេញ ២៩ នាក់
-ព្រះសីហនុ ៨ នាក់
-កោះកុង ០៣ នាក់
-ព្រៃវែង ០១ នាក់

កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មី ១០៥ នាក់ ខេត្តកណ្តាលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេ
143 Shares