អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៧នាក់ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
65 Shares

របាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៧នាក់ជាករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ទាំងអស់។

បើតាមរបាយការណ៍នៅព្រឹកនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានចំនួន៣៣នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុ ចំនួន៣នាក់ និងខេត្តកណ្ដាល ១នាក់។ 


គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៥៧៨ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៩១៧ នាក់ (+១៩) អ្នកកំពុងព្យាបាល ៦៥៨ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ០១ នាក់ដដែរ៕

No photo description available.
May be an image of text


May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៧នាក់ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ
65 Shares