ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកសាលារដ្ឋ និងឯកជនជាបណ្ដោះអាសន្នទូទាំងប្រទេស

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
154 Shares

គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន គ្រប់កម្រិត នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅទូទាំងប្រទេស នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកដំណើរការចុះថ្ងៃទី២០ មីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។  ចំណាត់ការនេះ គឺដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ចូលសហគមន៍កាន់តែធំ៕

ក្រសួងអប់រំ សម្រេចផ្អាកសាលារដ្ឋ និងឯកជនជាបណ្ដោះអាសន្នទូទាំងប្រទេស
154 Shares