ទារកទើបតែមានអាយុ ២ខែរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
97 Shares

ព័ត៌មានបឋមដែលគេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍ទទួលបាន មានករណីទារកម្នាក់ទើបតែមានអាយុ ២ខែប៉ុណ្ណោះ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅភូមិដុះដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានលំអិតក្រុមការងារនឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តបន្ទាប់!

ទារកទើបតែមានអាយុ ២ខែរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩
97 Shares