រដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំឱ្យឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខហើយ តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដាច់ខាត

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
72 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទើបចេញសារាចរណែនាំថ្មី ស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។ ទី១. បុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋ អាចឈប់សម្រាករយៈពេល ៣ថ្ងៃ ទី២. បុគ្គលិក កម្មករ និយោជិតស្ថាប័នឯកជន អាចឈប់បាន ៣ថ្ងៃ តែមានជម្រើស២ (សូមអានសារាចរណែនាំ) ៕

រដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំឱ្យឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខហើយ តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដាច់ខាត
72 Shares