អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បរិច្ចាគថវិកា ៥ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
33 Shares

ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង និងលោកជំទាវ ម៉ៅ ចំណាន បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន៥ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន (TYDA) ដែលចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះកិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវី១៩។

ថ្មីៗនេះ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៣ លានដុល្លារ ជូនដល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ កំពុងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៏៕

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បរិច្ចាគថវិកា ៥ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
33 Shares