លោក គួច ចំរើន ណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ការយកថ្លៃភាស៊ីរាល់ការលក់ដូរតាម កញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី របស់ប្រជាពលរដ្ឋ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
25 Shares

លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានណែនាំឲ្យអភិបាលក្រុង/ស្រុក ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រធានផ្សារ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្ដីពីការបង់ភាស៊ី បង់ថ្លៃជួលតូប រាន ស្តង់ ព្រមទាំងកន្លែងលក់ដូរដទៃទៀត តាមការកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុក និងបញ្ឈប់ការយកភាស៊ីរាល់ការលក់ដូរតាម កញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ក្នុងសេចក្តីណែនាំបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់រស់នៅប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមគោលនយោបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

May be an image of text
លោក គួច ចំរើន ណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ការយកថ្លៃភាស៊ីរាល់ការលក់ដូរតាម កញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
25 Shares