ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមុននេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៧៣នាក់ទៀត

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
8 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមុននេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៧៣នាក់ទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១៧នាក់ ដែលក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន ៧១នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន២នាក់។

តាមរបាយការណ៍ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៨នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុ ចំនួន៣២ ខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន៥នាក់ ខេត្តកណ្ដាល ចំនួន៣នាក់ ខេត្តសៀមរាបចំនួន១ ខេត្តព្រៃវែង ចំនួន ១ និងខេត្តកែបចំនួន១នាក់។  

ដោយគិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ១៧៥៣នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៩៦៧ នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាល ៧៨១ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ០៣ នាក់ដដែល៕

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមុននេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៧៣នាក់ទៀត
8 Shares