ស្ងាត់មួយរយៈ ខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីច្រើនជាងគេ ក្នុងថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ
34 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលទើបប្រកាសលទ្ធផលអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះបង្ហាញថា អ្នកវិជ្ជមានសរុបមាន ចំនួន ៧៣នាក់ ក្នុងចំណោមនោះខេត្តព្រះសីហនុ មានចំនួនច្រើនជាងគេ ដល់ទៅ ៣២នាក់។ ទន្ទឹមគ្នានោះ ក៏មានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីបន្ថែម ចំនួន ១៧នាក់។ សូមអានសេចក្ដីប្រកាសក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

ស្ងាត់មួយរយៈ ខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីច្រើនជាងគេ ក្នុងថ្ងៃនេះ
34 Shares