ក្រសួងកំណត់យក ៥រាជធានីខេត្តជាទីតាំងត្រូវតែពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត ការមិនគោរព នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
311 Shares

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល លោក ម៉ន ប៊ុនហេង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងការកំណត់យករាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តសៀមរាប ជាទីតាំងត្រូវតែពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត។ ដែលការមិនគោរព នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

May be an image of text
ក្រសួងកំណត់យក ៥រាជធានីខេត្តជាទីតាំងត្រូវតែពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត ការមិនគោរព នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
311 Shares