កុំស្មុគអី! ចាប់ផ្តើមចញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងសម័យកូវីដវិញម្តង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្ម
7 Shares

វិស័យ​កសិកម្ម​ នៅ​តែ​បន្ត​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ ប៉ុន្តែ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ វិស័យ​នេះ​ផ្ដល់​នូវ​ជីវភាព​រស់នៅ​ដល់​ប្រជាជន​ក្នុង​ទំហំ​សមាមាត្រ​តូច​ជាង​ពី​ពេល​អតីតកាល​។​

តម្រូវការសាច់គ្រប់ប្រភេទកំពុងមានការខ្វះខាតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគ្រប់ទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត បាននឹងកំពុងជម្រុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងែកមកចញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈគ្រួសារ និងកសិដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងក្លាយជាពលរដ្ឋចូលរួមចែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ក្រុមកសិករចិញ្ចឹមទាយកពងខេត្តតាកែវ មានមហិច្ឆតានាំចេញពងទាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស —  Cambonomist

គេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍ សូមណែនាំសៀវភៅបច្ចេកទេស ការចិញ្ចឹមទាកាប៉ាជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងកសិកម្ម ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ជំនួយក្នុងចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមទៅទទួលបានទិន្ឋផលខ្ពស់ និងជោគជ័យ។

May be an image of text

សូមចុចដោនឡូតខាងក្រោម៖

https://elibrary.maff.gov.kh/book/5b7f71173be18?fbclid=IwAR05RNQ8b0ADb27VOjIpmEpxO0GJ6crqAwMNBfX4a24NycXRG51KjhzZgH0

កុំស្មុគអី! ចាប់ផ្តើមចញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងសម័យកូវីដវិញម្តង
7 Shares