លើកទីមួយកម្ពុជាមានស្លាប់ ២នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៥នាក់ទៀត

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
81 Shares

របាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញមុននេះបានឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៥៥នាក់ទៀត ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំង ៥៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៣នាក់។

អានពិស្តារ៖

May be an image of text
No photo description available.
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
លើកទីមួយកម្ពុជាមានស្លាប់ ២នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៥នាក់ទៀត
81 Shares