ថ្ងៃនេះធ្ងន់ធ្ងរ! កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់កម្ពុជា

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
8 Shares


កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលកូវីដ១៩ មានអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងថ្ងៃមួយរហូតដល់ ១៧៩នាក់ ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន ១៧៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ១ករណី និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥៨នាក់។

តាមរបាយការណ៍បានឪ្យដឹងថា ខេត្តព្រះសីហនុ ១៤៣ រាជធានីភ្នំពេញ ២៦ ខេត្តកណ្ដាល ៤ ខេត្តព្រៃវែង ៣ ខេត្តសៀមរាប ១ ខេត្តកំពង់ចាម ១។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងសរុប ២១៤៧ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ១១៣២ នាក់

អ្នកកំពុងព្យាបាល ១០០៥ នាក់ និងអ្នកស្លាប់០៨ + ០១ នាក់៕

ថ្ងៃនេះធ្ងន់ធ្ងរ! កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់កម្ពុជា
8 Shares