អ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី១០នាក់ ក្នុងចំណោម៤០នាក់ព្រឹកនេះជាអ្នករស់នៅខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
6 Shares

លទ្ធផលអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានចំនួនសរុប ៤០នាក់ ក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិខ្មែរ និងជនបរទេស ដែលសុទ្ធតែមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកឆ្លងចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ទាំងអស់។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ ក្រសួងក៏បានប្រកាសចំនួនអ្នកជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះ មានចំនួនត្រឹមតែ ៦នាក់ផងដែរ។

អ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី១០នាក់ ក្នុងចំណោម៤០នាក់ព្រឹកនេះជាអ្នករស់នៅខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
6 Shares