កម្ពុជាប្រកាសមានអ្នកស្លាប់ ៣នាក់ ខណៈរក​ឃើញអ្នក​ឆ្លងកូវីដ៩ ចំនួន ៦១៦នាក់

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
38 Shares

កម្ពុជារក​​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៦១៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយមាន​ចំនួន ១៩០នាក់។ អ្នក​ឆ្លងសរុបបាន​​កើន​ឡើងដល់ ៩៩៧៥នាក់ អ្នកជាសះស្បើយសរុប ៣៨០០នាក់ ខណៈអ្នក​ស្លាប់​៣នាក់នៅថ្ងៃនេះ ដូចនេះករណីអ្នកស្លាប់បានកើន​ឡើង​ដល់ ៧៤នាក់។

សូមចុច Subscribe Telegram oknha_news ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់​សកម្មភាព​ឧកញ៉ា​ អាជីវកម្ម ចែក​រំលែក ជោគជ័យ

May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
កម្ពុជាប្រកាសមានអ្នកស្លាប់ ៣នាក់ ខណៈរក​ឃើញអ្នក​ឆ្លងកូវីដ៩ ចំនួន ៦១៦នាក់
38 Shares