អេមហួស ជីបម៉ុង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​​​គេហទំព័រ​ មានទំនិញ​រាប់ពាន់មុខ ​អតិថិជនប្រើ​តែ​ម្រាមដៃ​ចង្អុលទិញ​បាន​​តាមចិត្ត

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
101 Shares

ផ្សារទំនើប ជីបម៉ុង បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រ​ http://www.chipmongsupermarket.com ជាផ្លូវការដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់​អតិថិជនក្នុងការបញ្ជាទិញទំនិញរាប់ពាន់​មុខ ដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ​តាមអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមក​ផ្ទាល់​ចំណេញទាំង​ពេល និង​មាន​សុវត្ថិភាព។

ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​គេហទំព័រនេះ អតិថិជនអាច​ស្វែងរក​ទិញទំនិញរាប់ពាន់​មុខ​ប្រើ​តែ​ម្រាមដៃចង្អុលទៅលើមុខ​ទំនិញដែលខ្លួនចង់បាន​មិន​ថាជា​គ្រឿងហូបចុក របស់របរប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ ហើយ​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​មិនលើសពី៣០នាទី​នោះ​ទេ៕

អេមហួស ជីបម៉ុង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​​​គេហទំព័រ​ មានទំនិញ​រាប់ពាន់មុខ ​អតិថិជនប្រើ​តែ​ម្រាមដៃ​ចង្អុលទិញ​បាន​​តាមចិត្ត
101 Shares