ចុះធ្វើតេស្តសំណាកប្រជាពលរដ្ឋក្រោយផ្សារឯករាជ្យ១ ទាំងយប់ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ៣៩នាក់

ព័ត៌មានថ្មីៗ
6 Shares

កាលពីយប់រំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានចុះទៅយកសំណាកប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោយផ្សារឯករាជ្យ១ សរុបចំនួន ៧៤៤ នាក់ គឺមានវិជ្ជមាន ចំនួន៣៩នាក់។

ចុះធ្វើតេស្តសំណាកប្រជាពលរដ្ឋក្រោយផ្សារឯករាជ្យ១ ទាំងយប់ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ៣៩នាក់
6 Shares