ក្រុងថ្មីទើបបង្កើត ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងលោកស្រី ងិន ផលរ័ត្ន ជាអភិបាលក្រុង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
1.6K Shares

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី ងិន ផលរ័ត្ន ជាអភិបាលក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីៗ។

ពិស្តារខាងក្រោម៖

ក្រុងថ្មីទើបបង្កើត ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងលោកស្រី ងិន ផលរ័ត្ន ជាអភិបាលក្រុង
1.6K Shares