ប្ដីប្រពន្ធរៀបការរួចដឹកគ្នាទៅចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្លឹង?

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
267 Shares

ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជារឿងមួយដែលជៀសមិនផុតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលពេញវ័យ។ នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ បុរស-ស្ត្រី នៅពេលដល់អាយុពេញវ័យ គេតែងតែរៀបចំទុកដាក់អោយមាន គូរស្រករ ដើម្បីក្នុងការបង្កើតគ្រួសារ ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយះ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដែលមានលក្ខណះទៅតាម ជីវភាពគ្រួសារ និងគោរពទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទំម្លាប់ខ្មែរ។

ទោះបីធ្វើទៅតាម ទំនៀមទំម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរពីបុរាណក៏ដោយ តែនៅមិនទាន់ស្រមស្រប និងច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេ។ តាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានតែការចុះ សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬអេតាសុីវិល មួយមុខប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលស្គាល់បានថាជា ប្ដី ប្រពន្ធ ស្រមស្រប។

ការចុះអេតាស៊ីវិល គឺមានន័យសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើជីវិតជា ប្ដី ប្រពន្ធ ព្រោះបានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្ត ការព្រមព្រៀងដោយមិនបង្ខិតបង្ខំ និងបានជួយសម្របសម្រួលនៅពេលដែល ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានបញ្ហា ឬភាពរកាំរកូស។

ថ្ងៃនេះ Oknha News សូមបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការចុះ អេតាស៊ីវិល សម្រាប់ ប្ដី/ប្រពន្ធ ទើបរៀបការរួច។

១. ជា ប្ដី ប្រពន្ធ ស្របតាមផ្លូវច្បាប់ ដែលមិនអាចរំលាយទៅវិញបាន តាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយ

២. ទ្រព្យសម្បត្តិរួម ក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវចែកគ្នាស្មើនៅពេលលែងលះ

៣. កាន់តែមានសុភមង្គល និងជឿទុកចិត្តគ្នា ពេលមានសំបុត្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍

៤. ទទួល មរតក ស្របច្បាប់

៥. ចុះសំបុត្រកំណើត ឬបញ្ជាក់សំបុត្រកំណើតកូន

៦. ធ្វើប្លង់ ដី ឬ ផ្ទះ

៧. ធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ

៨. ការពារប្រឆាំង នឹងទ្វេពន្ធភាព ( ការពារប្រឆាំង ការមានប្ដីច្រើន ឬមានប្រពន្ធច្រើន )

៩. ជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ ប្ដី ប្រពន្ធ

១០. ទទួលអាហារកិច្ច ពេលឱពុកម្ដាយ លែងលះគ្នា

១១. គ្មានអំពើហិង្សា ចំពោះកូន

១២. ការគាំទ្រ ដល់កូន។

ប្ដីប្រពន្ធរៀបការរួចដឹកគ្នាទៅចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្លឹង?
267 Shares