បទ Tips ថ្មីរបស់ កំពូលតារាចំរៀង Cam-pop តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បានដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា (copy right) នៅលើ spotifyហើយ

កម្សាន្ត
166 Shares

កំពូលតារាចម្រៀង Cam-pop តន់ ចន្ទសីម៉ា ដំបូងគេនៅកម្ពុជា បានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មី នៅក្នុងវិស័យចម្រៀងសម័យ ដែលកំពុងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងការទស្សនា ៤៤ លានដង ក្នុងរយ:ពេល ១១ ថ្ងៃ គឺបទ are you ok។

ក្រុមហ៊ុន galaxy នៅថ្ងៃចន្ទ ម្សិលមិញ បានឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបញ្ចូលបទថ្មី របស់កំពូលតារាចំរៀង Cam-pop តន់ ច័ន្ទស៊ីម៉ា ត្រូវក្នុងបណ្ដាញឌីជីថល Spotify ដើម្បីរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលបទនោះមានចំណងជើងថា tips។

អ្នកគាំទ្រជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាំងអស់កំពុងតែចាំមើលថា កំពូលតារាចំរៀង Cam-pop របស់កម្ពុជា តន់ ចន្ទសីម៉ា មានឪកាសប្រកួតប្រជែងជាមួយតារាចំរៀង នៅអាស៊ាន ដូចជាថៃ វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវម៉ាឡេស៊ី បានឬអត់ ខណៈពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសមួយចំនួន មានអ្នកទស្សនារហូតដល់ជិតពាន់លានទៅហើយ។

សូមទស្សនាបទ Are you ok?

បទ Tips ថ្មីរបស់ កំពូលតារាចំរៀង Cam-pop តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បានដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា (copy right) នៅលើ spotifyហើយ
166 Shares