មិន​ពិបាក​ឈរ​ចាំ​គិត​លុយ​​យូរ​ទៀតទេ ផ្សារ​អ៊ីអនទើប​សហការប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី នាំ​បទពិសោធន៍ទិញទំនិញកាន់តែមានភាពងាយស្រួល

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ…..

មិន​ពិបាក​ឈរ​ចាំ​គិត​លុយ​​យូរ​ទៀតទេ ផ្សារ​អ៊ីអនទើប​សហការប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី នាំ​បទពិសោធន៍ទិញទំនិញកាន់តែមានភាពងាយស្រួល Continue Reading

ធនាគារ​អ្នក​ឧកញ៉ា​គិត ម៉េង ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារ SME គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រាការប្រាក់ទាប ជួយ​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា…

ធនាគារ​អ្នក​ឧកញ៉ា​គិត ម៉េង ចូលរួម​ជាមួយ​ធនាគារ SME គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រាការប្រាក់ទាប ជួយ​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម Continue Reading

​បន្ថយ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​តែ ៣ ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ វិនិយោគិន បុគ្គលិកជំនាញ​បច្ចេកទេស ធ្វើ​ដំណើរ​មក​កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញជាបណ្តើរៗ…

​បន្ថយ​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​តែ ៣ ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ វិនិយោគិន បុគ្គលិកជំនាញ​បច្ចេកទេស ធ្វើ​ដំណើរ​មក​កម្ពុជា Continue Reading

រូបភាព​ថ្មី​បំផុតពី​តំបន់​​អភិវឌ្ឍ​កោះនរា​ ឥឡូវ​នេះចាក់ដីស្ទើរ​រួច ១០០ % កាន់តែ​ប្រែមុខមាត់ថ្មីបណ្តើរៗហើយ

ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង​កោះនរា​របស់ក្រុមហ៊ុន​អ្នក​ឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ….

រូបភាព​ថ្មី​បំផុតពី​តំបន់​​អភិវឌ្ឍ​កោះនរា​ ឥឡូវ​នេះចាក់ដីស្ទើរ​រួច ១០០ % កាន់តែ​ប្រែមុខមាត់ថ្មីបណ្តើរៗហើយ Continue Reading

ក្រុមហ៊ុន​ឧកញ៉ា ​ស្រី ចាន់ថន ចាប់ដៃ​​សហគ្រាស Navita កែច្នៃផ្លែឈេីស្រស់ខ្មែរ​ គ្រោង​មួយ​ឆ្នាំ​ឲ្យ​បាន​ ២ លាន​កេះ

សហគ្រាស​កែច្នៃផលិតផ្លែឈេីស្រស់ ណាវីតា….

ក្រុមហ៊ុន​ឧកញ៉ា ​ស្រី ចាន់ថន ចាប់ដៃ​​សហគ្រាស Navita កែច្នៃផ្លែឈេីស្រស់ខ្មែរ​ គ្រោង​មួយ​ឆ្នាំ​ឲ្យ​បាន​ ២ លាន​កេះ Continue Reading