ស្ងាត់ៗ Logo របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បង្ហាញខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមកពីហេតុផលទាំងអស់នេះ!

ទាក់ទងនឹងរូបអគារតាំងបង្ហាញលក់រថយន្ដមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលប្រើ Logo របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តយក្សរបស់អាមេរិក គឺ Tesla

ស្ងាត់ៗ Logo របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បង្ហាញខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមកពីហេតុផលទាំងអស់នេះ! Continue Reading

ផ្សារភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាន់​ខ្លាំង​ ធ្វើឱ្យវិនិយោគិន​កាន់​តែ​សម្រុក​វិនិយោគ​បន្ត

ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារភាគហ៊ុនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ត្រូវបាន​គេរាយ​ការណ៍មកថា មានការឡើងខ្ពស់បន្តទៀត បានធ្វើឱ្យក្រុមវិនិយោគិនទំាង​ឡាយជាពិសេស​ទៅ​លើ​វិស័យបច្ចេកវិទ្យាស្វះស្វែងរកការបណ្តាក់ទុនបន្ថែមទៀតដើម្បី​ទាញយកផលកម្រៃនៅលើទីផ្សារហ៊ុន​សម្រាប់ឆ្នំាបន្តបន្ទាប់ទៀត។..

ផ្សារភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាន់​ខ្លាំង​ ធ្វើឱ្យវិនិយោគិន​កាន់​តែ​សម្រុក​វិនិយោគ​បន្ត Continue Reading