កូនខ្មែរម្នាក់ ប្រកាសបើករោងចក្រផលិតកែវក្រដាស និងបំពង់បឺត ក្នុងតម្លៃ ៥លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស TK & D បានសម្រេចបោះទុនវិនិយោគ ៥លានដុល្លារអាមេរិក លើផ្ទៃដីជាង ២ហិកតា ដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសផលិតកែវក្រដាស

កូនខ្មែរម្នាក់ ប្រកាសបើករោងចក្រផលិតកែវក្រដាស និងបំពង់បឺត ក្នុងតម្លៃ ៥លានដុល្លារ Continue Reading