អាជ្ញាធរ ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវទាំង៣៨ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក ទៀ សីហា អភិបាលខេត្តសៀមរាប បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាប

Continue Reading