គ្រប់​ទឹក​កសិករ​​ខ្មែរ​យើង​ហើយ! ដំឡូងមី​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ឈ្មួញ​ឈរ​ចាំ​ទិញ​តែ​ម្ដង តម្លៃ​បាន​ថ្លៃ​ទៀត

ប្រជាសហគមន៍កសិកម្មចំនួន៨ នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ​បាននិងកំពុងសម្រុកប្រមូលផលដំឡូងមី ក្រោយ​ការដាំដុះតាមកិច្ចសន្យា ហើយមានទីផ្សារសម្រាប់បញ្ចេញទិន្នផលដោយឥតកង្វល់ ព្រោះ​ត្បិតមានក្រុមហ៊ុនមួយ ឈរចាំប្រមូលទិញផលកសិកម្ម ពីប្រជា​សហ​គមន៍​កសិករ ក្នុង​​មនោ​សញ្ចេត​នា​រីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ស្របពេលដែលតម្លៃទីផ្សារមានការកើនឡើងជាឆ្នាំកន្លងទៅ។..

គ្រប់​ទឹក​កសិករ​​ខ្មែរ​យើង​ហើយ! ដំឡូងមី​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ឈ្មួញ​ឈរ​ចាំ​ទិញ​តែ​ម្ដង តម្លៃ​បាន​ថ្លៃ​ទៀត Continue Reading