ក្រសួង​វប្បធម៌​ប្រគល់​បទចម្រៀង​១៣ បទ​ទៀត​ជូន​ភរិយា​លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន

ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ នឹង​ប្រគល់​បទចម្រៀង​ចំនួន ១៣បទ ដែលជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​គង្គ ប៊ុនឈឿន ក្នុងនោះរួមមានទាំងបទដ៏ល្បីគឺបទ…

ក្រសួង​វប្បធម៌​ប្រគល់​បទចម្រៀង​១៣ បទ​ទៀត​ជូន​ភរិយា​លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន Continue Reading