ឆែកឆេរផ្ទះ​លក់​គ្រឿង​សំអាង​​២​ទី​តាំង​​សង្ស័យក្លែង​ក្លាយអត់​​ច្បាប់​ដែល​​នាង​ ខ្ញុង ឡាយ​លក់រាល់​ថ្ងៃ

គណៈកម្មាធិការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង ផលិតផលក្លែងក្លាយ​ដែលគ្រោះ​ថ្នាក់មានហានីភ័យ​ខ្ពស់​ដល់​សុខភាពនិងសុវត្តិភាពសង្គម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចុះឆែកឆេរទីតាំង ផលិតផល​គ្រឿង​សំអាង​ម៉ាក​N&Kចំនួន​២​ទីតាំង​ ដែល តារា​កំប្លែង​នាងខ្ញុង តារា​កំម្លែង​ដ៏​ល្បី ឡាយ​លក់​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​រាល់​ថ្ងៃ​សង្ស័យ​ថា​ជាផលិតផល ក្លែងក្លាយ …

ឆែកឆេរផ្ទះ​លក់​គ្រឿង​សំអាង​​២​ទី​តាំង​​សង្ស័យក្លែង​ក្លាយអត់​​ច្បាប់​ដែល​​នាង​ ខ្ញុង ឡាយ​លក់រាល់​ថ្ងៃ Continue Reading