សម្តេច ហ៊ុន សែន ព្រមាន​​អ្នកបំ​ពា​ន​​​ច្បាប់ចរាចរណ៍​បីដងដក​សិទ្ធិ​ឈ​​ប់​ឲ្យបើក​បរ១ឆ្នាំទៅ២ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន​ជំរុញឱ្យមានការសិក្សា ដើម្បីដាក់ពិន័យឱ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកមិនគោរពច្បាប់​ចរាចរណ៍​បីដង ត្រូវដកហូត ប័ណ្ណបើកបរ និងឈប់ឲ្យបើកបរមួយរយៈ….

សម្តេច ហ៊ុន សែន ព្រមាន​​អ្នកបំ​ពា​ន​​​ច្បាប់ចរាចរណ៍​បីដងដក​សិទ្ធិ​ឈ​​ប់​ឲ្យបើក​បរ១ឆ្នាំទៅ២ឆ្នាំ Continue Reading