មន្ដ្រីនគរបាលពាក់ស័ក្ដិ៣ ចូលលួច iPad ផ្អើលពេញបណ្ដាញ​Facebook បានចូលសារភាព ប៉ូលិសឃាត់ខ្លួន​ហើយ

បើតាមការលួចបង្ហើបពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន មន្រ្តីនគរបាលរូបនេះមានឈ្មោះ ហេង ហាប់ អាយុ២៥ឆ្នាំ បម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានព្រំដែនទឹក ក្រសួងមហាផ្ទៃ…

មន្ដ្រីនគរបាលពាក់ស័ក្ដិ៣ ចូលលួច iPad  ផ្អើលពេញបណ្ដាញ​Facebook បានចូលសារភាព ប៉ូលិសឃាត់ខ្លួន​ហើយ Continue Reading