សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចអោយមានចំណតរថយន្តក្រោមដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍​អំពី​បញ្ហា​ក​ក​ស្ទះ​ធំៗពីរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺ ១)បញ្ហាកកស្ទះសំរាម និង ២)​បញ្ហា​កកស្ទះចរាចរណ៍។..

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចអោយមានចំណតរថយន្តក្រោមដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញ Continue Reading