មើល​រូប​ស្វិតៗ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង ឆន សុវណ្ណារាជ​ ចាប់​ពី ឆ្នាំ​២០១១-២០១៩

ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង ឆន សុវណ្ណារាជ ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា គឺ​ជា​មិត្ត​ភក្តិ​ជិត​ស្និត​គ្នា​ខ្លាំង​ណាស់។ ទទឹម​គ្នា​នោះ​ដែរ ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ ធ្លាប់​មាន​ព័ត៌មាន​ថា..

មើល​រូប​ស្វិតៗ ឱក សុគន្ធកញ្ញា  និង ឆន សុវណ្ណារាជ​ ចាប់​ពី ឆ្នាំ​២០១១-២០១៩ Continue Reading