ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​យើង​បាន​ដឹង​ផង ! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ ទិញលក់ ឬប្រើប្រាស់ ថ្នាំនាំចូលពីវៀតណាម ប្រភេទនេះជាដាច់ខាត

យោងតាម Facebook របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន ឲ្យ ដឹងថា ក្រសួង ជំនាញ មួយ នេះ បានចេញ នូវ សេចក្តីជូនដំណឹង មួយ ដោយបាន ជម្រាបជូន ទៅដល់ លោក លោកស្រី ប្រធាន មន្ទីរ។..

ជួយ​ស៊ែរ​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ខ្មែរ​យើង​បាន​ដឹង​ផង ! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ ទិញលក់ ឬប្រើប្រាស់ ថ្នាំនាំចូលពីវៀតណាម ប្រភេទនេះជាដាច់ខាត Continue Reading