ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុង​របស់ អ្នកឧកញ៉ា លាងឃុន​ចាប់ផ្តើមបើក​លក់គម្រោង​ខុនដូប្រណិត​ដំបូង​បង្អស់​របស់​ខ្លួន​ហើយ

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការរស់នៅបែបថ្មីនិងទាន់សម័យរបស់មនុស្សសម័យថ្មី ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ជីប ម៉ុង លែន ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា គឺ​ជា​របស់​របស់ អ្នកឧកញ៉ា លាងឃុន បានបើកលក់គម្រោង «ផា….

Continue Reading