មកស្គាល់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យម្នាក់ ដែលនាំនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមកក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង លែន

ជីប ម៉ុង គ្រុប ទើបតែហក់មកប្រឡូកក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដែលអាចសឹងថាក្រោយគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យល្បីៗ។

មកស្គាល់អ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យម្នាក់ ដែលនាំនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមកក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង លែន Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុង​របស់ អ្នកឧកញ៉ា លាងឃុន​ចាប់ផ្តើមបើក​លក់គម្រោង​ខុនដូប្រណិត​ដំបូង​បង្អស់​របស់​ខ្លួន​ហើយ

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការរស់នៅបែបថ្មីនិងទាន់សម័យរបស់មនុស្សសម័យថ្មី ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ជីប ម៉ុង លែន ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា គឺ​ជា​របស់​របស់ អ្នកឧកញ៉ា លាងឃុន បានបើកលក់គម្រោង «ផា….

ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុង​របស់ អ្នកឧកញ៉ា លាងឃុន​ចាប់ផ្តើមបើក​លក់គម្រោង​ខុនដូប្រណិត​ដំបូង​បង្អស់​របស់​ខ្លួន​ហើយ Continue Reading