តម្លៃប្រេងសាំងនៅស្រុកខ្មែរស្ទុះឡើងមួយរយៈនេះ កុំទាន់ឆ្ងល់ មកដឹងមូលហេតុទាំងនេះសិន!

តើមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះ នៅពីក្រោយតម្លៃប្រេងសាំងមួយលីត្រជិត ៥ពាន់រៀល…

តម្លៃប្រេងសាំងនៅស្រុកខ្មែរស្ទុះឡើងមួយរយៈនេះ កុំទាន់ឆ្ងល់ មកដឹងមូលហេតុទាំងនេះសិន! Continue Reading

ចុះថ្លៃបន្តិចហើយតម្លៃប្រេងសាំង គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ សីហា រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែ

តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅសប្ដាហ៍នេះ មានការធ្លាក់ថ្លៃជាងសប្ដាហ៍មុនចំនួន…

ចុះថ្លៃបន្តិចហើយតម្លៃប្រេងសាំង គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ សីហា រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែ Continue Reading

បងប្អូនទៅ​ចាក់សាំងឡាន​ សាំង​ម៉ូតូ​ កុំភ្លេច​មើល​តម្លៃប្រេង​សាំង​ ទើបប្រកាស​មុ​ននេះ

សេចក្តីប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​កំណត់​តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ….

បងប្អូនទៅ​ចាក់សាំងឡាន​ សាំង​ម៉ូតូ​ កុំភ្លេច​មើល​តម្លៃប្រេង​សាំង​ ទើបប្រកាស​មុ​ននេះ Continue Reading

តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​នៅ​ដើម​ខែ​សីហា​នេះ ឡើង​ឬ​ចុះ?

​​តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០គឺ៖
-ប្រេង​សាំង​ធម្មតា៖ ៣ពាន់រៀលក្នុងមួយលីត្រ
-ប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ២៨០០រៀល​ក្នុងមួយលីត្រ..

តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​នៅ​ដើម​ខែ​សីហា​នេះ ឡើង​ឬ​ចុះ? Continue Reading