ជួយ​ទិញ​ផ្លែ​ឈើ​ធម្មជាតិ តាចេក ផង គាត់​នៅ​គិរីរម្យ

បងប្អូន​ដែល​​ទៅ​លេង​រមណីយដ្ឋាន​គិរីរម្យ ចង់​ញ៉ាំ​ផ្លែ​ឈើ​ធម្មជាតិ អាច​ឆៀងចូល​តូប កូន​ស្រី​តារា​កំប្លែង​នាយ​ចេក​នៅ ត្រង់​ស្ពាន​ទី២ ឬ​អ្នក​ភ្នំពេញ​ដែល​ចង់​បាន ក៏​អាច​កម្មង់​បាន​ដូច​គ្នា នោះ តា​ចេក នឹង​ដឹក​មក​ជូន…

ជួយ​ទិញ​ផ្លែ​ឈើ​ធម្មជាតិ  តាចេក ផង គាត់​នៅ​គិរីរម្យ Continue Reading