តា ហ៊្វុយហ្សូ និង​ក្មេង​កំព្រា ជា​ច្រើន​​នាក់ ធ្លាក់​ខ្លួន​ឈឺ ដោយសារ​ក្លិនសំរាម​ជុំ​វិញ​ផ្ទះ

ហៅ​ តា ហ៊្វុយហ្សូ បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ជុំវិញ​​​​ស្នាក់​ការ​អង្គការ​របស់​លោក ពោរពេញ​ដោយ​ពំនូក​សំរាម​​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដោយសារ​តែ​ក្រុម​ហ៊ុន ស៊ីន​ទ្រី​​ដឹក​មក​ចាក់​នៅ​ទី​នោះ …

តា ហ៊្វុយហ្សូ និង​ក្មេង​កំព្រា  ជា​ច្រើន​​នាក់ ធ្លាក់​ខ្លួន​ឈឺ ដោយសារ​ក្លិនសំរាម​ជុំ​វិញ​ផ្ទះ Continue Reading