រដ្ឋាភិ​បាលទទួលបា​នថវិកាប្រមា​ណ​​ជា​ង៨​លានដុល្លារ​ពីបណ្តា​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន ដើ​ម្បីប្រ​ឆាំង​កូវីដ ១៩

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលទទួលបានថវិកាប្រមាណជាង៨លានដុល្លារ និងនៅទទួលជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ពីបណ្តាសម្បុរសជននានា ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ ១៩…

Continue Reading