គ្រូ​បង្រៀន​ជន​បទ​ម្នាក់​នេះ​ពិត​ជា​ល្អ​​ពេក​ហើយ ដើរ​៥គីឡូម៉ែត្រ​រាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​​ទៅ​បង្រៀន​សិស្ស​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ

ទង្វើ​របស់​អ្នក​គ្រូ ម៉ៅ ដាក់​ដោត​បេះ​ដូង​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ជា​ខ្លាំង​​នៅ​​ទឹក​ចិត្ត របស់​អ្នក​គ្រូ ខំ​ក្រាញននៀល​​មិន​​រត់​ចោល​​សិស្ស សុខ​ចិត្ត​ ដើរ​៥គីឡូម៉ែត្រ​រាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​​ទៅ​បង្រៀន​សិស្ស​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ។ នេះ​បើ​តាម​​លើក​ឡើង​​របស់​គណនីហ្វេស​ប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា៖ Thoeun Pnn។..

គ្រូ​បង្រៀន​ជន​បទ​ម្នាក់​នេះ​ពិត​ជា​ល្អ​​ពេក​ហើយ ដើរ​៥គីឡូម៉ែត្រ​រាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​​ទៅ​បង្រៀន​សិស្ស​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ Continue Reading