បាន មុន្នីល័ក្ខ ក្លាយជាតារាចម្រៀងតំណាងពីកម្ពុជា​ច្រៀងនៅកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមិត្តភាពអាស៊ានឆ្នាំ២០១៩

តារាចម្រៀងសំនៀងក្រអួនស្រីស្រស់សោភា កញ្ញាបាន មុន្នីល័ក្ខ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតារាចម្រៀងតំណាងពីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះ។…

បាន មុន្នីល័ក្ខ ក្លាយជាតារាចម្រៀងតំណាងពីកម្ពុជា​ច្រៀងនៅកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមិត្តភាពអាស៊ានឆ្នាំ២០១៩ Continue Reading